Правила користування бібліотекою


У бібліотеку можуть бути записані школярі 1 - 9 класів і дошкільники з 3-х років.

У бібліотеку записують батьки по дорученню за наявності паспорта.

Книги додому даються на 15 днів. Термін користування книгою можна продовжити протягом 3-х днів по телефону: 2 – 12 – 05.


Правила користування абонементом

Абонемент - структурний підрозділ дитячої бібліотеки, що здійснює видачу документів для використання поза бібліотекою на певних умовах.

Користувач може отримати одноразово додому не більше 5 екземплярів на термін 15 днів.

Абонемент може продовжити термін користування документом, якщо на нього немає попиту з боку інших читачів.
Користувачі розписуються в читацькому формулярі за кожен екземпляр документа. При поверненні документа, розпис погашається підписом бібліотекаря. Користувачі розписуються в читацькому формулярі, з п`ятого класу.

Правила користування читальним залом

Читальний зал - структурний підрозділ дитячої бібліотеки з приміщенням і формами обслуговування користувачів, надає літературу з фондів дитячої бібліотеки для роботи тільки в читальному залі.

Число документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Багатодітні сім'ї, неповні сім'ї, опікуни, батьки дітей-інвалідів звільняються від оплати за користування бібліотекою.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧА

Користувачі бібліотеки мають право:
Користуватися наступними безкоштовними бібліотечно-бібліографічними послугами:
• мати вільний доступ до бібліотечних фондів і інформації;
• отримувати в тимчасове користування з фонду бібліотеки друкарські видання і аудіовізуальні документи (до 5 документів строком на 15 днів);
• отримувати консультаційну і практичну допомогу в пошуку і виборі творів друку і інших джерел інформації;
• продовжувати термін користування літературою (не більш 3-х разів);
• використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги і картотеки на традиційних та електронних носіях;
• користуватися довідково-бібліографічним і інформаційним обслуговуванням;
• отримувати бібліотечно-бібліографічні і інформаційні знання, навики і уміння самостійного користування бібліотекою, книгою, інформацією;
• брати участь в заходах, що проводяться бібліотекою.
Користуватися додатковими платними послугами (перелік і вартість платних послуг бібліотеки додається).

Читач зобов'язаний:

• Дотримуватися правил користування бібліотекою.
• Дбайливо відноситися до майна бібліотеки.
• Дотримуватися правил поведінки в суспільних місцях.
• Дбайливо відноситися до документів з фонду бібліотеки: не робити позначок, не виривати і не загинати сторінки, не виносити книги і журнали з приміщення бібліотеки (відділу), якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлені терміни.
• При отриманні книг і журналів ретельно їх проглянути, у разі виявлення в них яких-небудь дефектів, повідомити про це бібліотекареві. За стан отриманих книг відповідає останній читач.
• При втраті і ненавмисному псуванні видань і інших документів замінити їх такими ж або виданнями, визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни - відшкодувати реальну ринкову вартість видань.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека зобов'язана:
• Створювати всі умови для здійснення права користувача на вільний доступ до інформації і документів з фонду бібліотеки. Вивчати і як найповніше задовольняти запити читачів.
• Здійснювати бібліотечно-бібліографічне і інформаційне забезпечення з урахуванням вимог часу.
• Забезпечувати високу культуру обслуговування читачів, надавати їм допомогу у виборі необхідних творів і інших матеріалів шляхом усних консультацій, надання в їх користування каталогів і картотек, в т.ч. електронних.
Права бібліотеки:
Визначати види і розміри компенсації збитку, нанесеній бібліотеці користувачами.
Визначати систему додаткових платних послуг.
Виконувати на комерційній (договірною) основні додаткові бібліотечно-бібліографічні послуги, послуги прокату і копіювання документів (див. «Асортимент послуг РБДЮ»).


Режим роботи Дитячої бібліотеки

Дитяча бібліотека відкрита для користувачів

щодня з 09:00 до 18:00

вихідний день - субота

неділя з 09:00 до 18:00

у літній час субота, неділя - вихідні дні